เงินกู้ถูกกฎหมายโครงสร้างเงื่อนไขของเงินกู้โดยไม่ต้องรีไฟแนนซ์

ในแง่ที่ง่ายที่สุด การปรับเปลี่ยนเงินกู้จะปรับโครงสร้างเงื่อนไขของเงินกู้โดยไม่ต้องรีไฟแนนซ์อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน การแก้ไขสินเชื่อสามารถกำหนดเป็นเงินกู้ถูกกฎหมายข้อตกลงระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้ซึ่งกำหนดเงื่อนไขการผ่อนปรนระยะยาวจากเงื่อนไขเงินกู้ที่ไม่สามารถจ่ายได้ การปรับเปลี่ยนเงินกู้ใช้กับเงื่อนไขที่ควบคุมอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ถูกกฎหมาย จำนวนเงินที่ชำระรายเดือน และในบางกรณีก็รวมถึงจำนวนเงินกู้ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรในเงื่อนไขเงินกู้ของคุณ

อย่างน้อยหนึ่งข้อ เงินกู้ถูกกฎหมายช่วยให้คุณเริ่มต้นใหม่ได้ และส่งผลให้คุณสามารถชำระเงินได้ จุดประสงค์เดียวของการแก้ไขสินเชื่อบ้านของคุณคือเพื่อให้ผู้กู้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินกู้ใหม่ได้ในอนาคตอันใกล้ ค่าใช้จ่ายในการผิดนัดเป็นมากกว่าการปรับเปลี่ยนเงินกู้ เงินกู้ถูกกฎหมายดังนั้นผู้ให้กู้จึงมีแนวโน้มที่จะเปิดให้แก้ไขเงินกู้ฉันควรลองแก้ไขสินเชื่อบ้านด้วยตัวเองหรือไม่ไม่ หากคุณมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกัน

เหตุผลที่สำคัญที่สุดที่คุณควรร่วมงานกับเราก็คือความจริงที่ว่า

คุณจะได้รับการปฏิบัติที่ดีขึ้นมากโดยเจ้าหน้าที่ดูแลสาธารณะที่ผลักดันบริษัทประกันภัยให้ปฏิบัติต่อคุณอย่างเป็นธรรม ผู้ดูแลสาธารณะทำงานให้กับคุณ ไม่ใช่บริษัทประกันภัย ธนาคารไม่ใช่เพื่อนของคุณ เงินกู้ถูกกฎหมายคุณต้องการคนที่เข้าใจสิทธิของคุณและขั้นตอนการปรับเปลี่ยนเงินกู้ เมื่อเร็ว ๆ นี้เงินกู้ถูกกฎหมายสภาคองเกรสได้ผ่านกฎหมายที่ให้สิทธิพิเศษแก่คุณในการช่วยคุณแก้ไขเงินกู้ของคุณ เราทำงานให้คุณ เราเป็นผู้สนับสนุนของคุณตลอดกระบวนการ

เงินกู้ถูกกฎหมายเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่คุณควรร่วมงานกับเราก็คือความจริงที่ว่าทุกครอบครัวที่สมัครขอแก้ไขสินเชื่อกำลังประสบกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก ความเครียดที่สูงมากทำให้เกิดความเศร้าและความสับสนเงินกู้ถูกกฎหมาย คุณต้องมีทนายความที่เข้าใจดีว่าคุณและครอบครัวจะฝ่าฟันพายุดังกล่าวได้ยากเพียงใดสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นหนี้ประเภทหนึ่ง ในกรณีของเงินกู้ สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกแจกจ่ายในช่วงเวลาหนึ่งตามปกติระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้เช่นเดียวกับตราสารหนี้อื่นๆ กระบวนการของเงินกู้นี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสองขั้นตอนดังนี้จำนวนเงินเฉพาะที่ผู้ยืมต้องการจะได้รับในขั้นต้น

การผ่อนชำระบางส่วนหรือในรูปของเงินรายปี สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้

โดยผู้ให้กู้ซึ่งเรียกว่าเงินต้นตามระยะเวลาที่กำหนดในทางกลับกันเงินกู้ถูกกฎหมาย ผู้กู้มีภาระผูกพันในการชำระคืนหรือชำระคืนเงินต้นทั้งหมดบวกกับจำนวนดอกเบี้ยที่คำนวณในระหว่างงวดนั้นมากกว่าเงินต้นให้แก่ผู้ให้กู้หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวโดยทั่วไปแล้ว เงินต้นและดอกเบี้ยจะชำระคืนในรูปของการผ่อนชำระปกติ

หรืออาจจะเป็นการผ่อนชำระบางส่วนหรือในรูปของเงินรายปี สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าแต่ละงวดควรเท่ากันดอกเบี้ยไม่ใช่อะไรนอกจากเงินเพิ่มเติมที่เรียกเก็บสินเชื่อเงินกู้ถูกกฎหมาย โดยผู้ให้กู้เพื่อให้เงินจำนวนหนึ่งแก่ผู้ยืมเป็นหนี้ ดอกเบี้ยทำหน้าที่เป็นแรงจูงใจในกรณีที่ผู้ให้กู้สนับสนุนให้เขาให้เงินกู้ ในกรณีเงินกู้ตามกฎหมาย เงินกู้ถูกกฎหมายให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องในคดีลงนามในสัญญาตามข้อผูกพันและข้อจำกัด นอกจากนี้ยังสามารถวางผู้กู้ภายใต้ข้อ จำกัด เพิ่มเติมที่เรียกว่าสัญญาเงินกู้