Category Archives: แพ้ง่าย

แพ้ง่ายสามารถทำให้คนมีความรู้สึกไว

แพ้ง่ายมีบางคนที่ได้รับการอธิบายว่าอ่อนไหวมากเกินไปและมีความเห็นอกเห็นใจสูง และถึงแม้จะนำไปสู่ผลประโยชน์มากมาย แพ้ง่ายแต่ก็มีความท้าทายมากมายที่เกิดจากการเป็นแบบนี้ พวกเขาสามารถรู้สึกเหมือนฟองน้ำที่หยิบทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม สำหรับคนอื่นๆ ที่อ่อนไหวแต่อาจจะไม่ถึงขั้นเดียวกัน พวกเขาสามารถเป็นคนที่ใส่ใจทุกอย่าง พูดได้คำเดียว หน้าตา ผิวแพ้ง่ายหรือน้ำเสียงใดเสียงหนึ่ง คนๆ นั้นสามารถรู้สึกท่วมท้นทางอารมณ์

แพ้ง่ายถ้าโลกนี้เหมาะกับคนประเภทนี้ มันจะทำให้ชีวิตของพวกเขาง่ายขึ้นมาก และในหลายกรณี มันเหมาะกับคนที่รู้สึกชาและตัดขาดจากความรู้สึกมากกว่า แพ้ง่ายที่นี่ไม่มีใครสัมผัสกับความรู้สึกของพวกเขานับประสาอ่อนไหวพวกเขาไม่สามารถรู้สึกได้

สองสุดขั้ว

แพ้ง่ายดังนั้นแม้ว่าสุดขั้วทั้งสองนี้จะมีความท้าทาย แพ้ง่ายแต่การรู้สึกชาก็เหมาะกับโลกสมัยใหม่มากกว่า นี่ไม่ได้หมายความว่านี่เป็นความจริงอย่างแท้จริงและคนอ่อนไหวไม่มีที่อยู่หรือว่าพวกเขาไม่สามารถเติบโตได้ โดยทั่วไปแล้วจะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กรและในพื้นที่ที่ผู้คนไม่ได้ติดต่อกับตนเอง https://www.gentle-and-co.com/

ในสภาพแวดล้อมประเภทนี้ แพ้ง่ายการถูกตัดอารมณ์จากตนเองและสวมหน้ากากไม่ได้ถือว่าผิดปกติเสมอไป มักถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติและชีวิตเป็นอย่างไร จากสิ่งนี้ แพ้ง่ายเราอาจสรุปได้ว่าการอ่อนไหวเป็นสิ่งที่ไม่ดีและเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในทางใดทางหนึ่ง