ป้ายจราจรกฎหมายการขับขี่และทางข้ามในพื้นที่ที่กำหนด

ป้ายบอกทางมีประโยชน์ด้วยเหตุผลหลายประการ ช่วยให้ผู้ขับขี่เดินทางปลอดภัยขึ้นเพราะเตือนพวกเขาถึงข้อบกพร่องของถนนกฎหมายการขับขี่และทางข้าม ป้ายจราจรหากไม่มีความรู้เหล่านี้ผู้ขับขี่อาจมีแนวโน้มที่จะทำร้ายตัวเองผู้โดยสารและผู้ขับขี่รถยนต์เมื่อไม่มีสัญญาณข้อบกพร่องบนท้องถนนผู้ขับขี่อาจไม่มีเวลาเตรียมตัวสำหรับสภาพที่อาจเป็นอันตรายในถนนข้างหน้า ป้ายจราจรสภาพเหล่านี้อาจรวมถึงสะพานแคบทางเท้าไม่เรียบหลุมบ่อและไหล่ทาง

ป้ายจราจรผู้ขับขี่ที่มีเวลาเตรียมตัวสำหรับข้อบกพร่องเหล่านี้อาจสามารถปรับตัวและปรับตัวได้ก่อนหน้านี้ซึ่งช่วยลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรงได้อย่างมากผลกระทบอีกอย่างของป้ายจราจรทางที่หายไปคือการเร่งความเร็ว ป้าย จำกัด ความเร็วช่วยให้ผู้ขับขี่เห็นความเร็วสูงสุดตามกฎหมายในพื้นที่ที่กำหนดบ่อยครั้งที่ข้อ จำกัดเหล่านี้

เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้บุคคลมีความเสี่ยงสูงที่จะมีส่วนร่วมในอุบัติเหตุ

เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นความเร็วที่เร็วที่สุดที่ผู้ขับขี่สามารถเดินทางได้โดยไม่ทำให้ตัวเองหรือผู้อื่นตกอยู่ในอันตรายหากไม่มีสัญญาณเหล่านี้อาจไม่มีความเร็วคงที่บนป้ายจราจร ซึ่งหมายความว่าผู้ขับขี่บางคนอาจขับรถเร็วเกินไปในขณะที่บางคนอาจขับรถช้าเกินไป ป้ายจราจรเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้บุคคลมีความเสี่ยงสูงที่จะมีส่วนร่วมในอุบัติเหตุทางรถยนต์สุดท้ายป้ายเตือนผู้ขับขี่เกี่ยวกับทางแยกซึ่งรวมถึงทางม้าลายทางแยกสัตว์และทางแยกทางรถไฟ ป้ายจราจรคนขับรถที่รู้เรื่องทางแยกเหล่านี้ล่วงหน้าอาจมีโอกาสน้อยที่จะวิ่งแซงคนเดินเท้าชนสัตว์ที่อาจสร้างความเสียหาย

ป้ายจราจรให้กับยานพาหนะของพวกเขาหรือแผงลอยบนรางรถไฟป้ายบอกทางมีบทบาทสำคัญต่อความปลอดภัยในการขับขี่ เมื่อพวกเขาหายไปรัฐบาลท้องถิ่นมักจะตำหนิ เมื่อบุคคลได้รับบาดเจ็บพวกเขาอาจมีสิทธิได้รับการชดเชยทางการเงินความสำคัญและปริมาณของป้ายถนนอาจไม่มีใครสังเกตเห็นจากผู้ขับขี่จำนวนมากป้ายจราจร เนื่องจากคนขับเห็นป้ายบ่อยมากและมักจะเห็นป้ายเดียวกันทุกวันจึงง่ายที่จะลืมว่าคนขับขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่อย่างไร

สัญญาณไฟเลี้ยวช่วยป้องกันการไหลของการจราจรเพื่อให้คนขับ

แม้ว่าอาจจะเป็นเรื่องง่าย ป้ายจราจรแต่ให้ขับขี่อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ป้าย จำกัด ความเร็วช่วยให้ผู้ขับขี่ต้องรับผิดชอบในการขับขี่อย่างปลอดภัย สัญญาณไฟเลี้ยวช่วยป้องกันการไหลของการจราจรเพื่อให้คนขับไปถึงที่หมายได้ในเวลาอันเหมาะสม หากสัญญาณและสัญญาณไม่อยู่ในสถานที่อาจมีการทำร้ายร่างกาย

ในสถานการณ์การขับขี่หลายครั้งการไม่มีป้ายจราจรบังคับบอกทางสามารถเปลี่ยนสถานการณ์การขับขี่ปกติให้กลายเป็นสถานการณ์การขับขี่ที่อันตรายได้อย่างรวดเร็ว หากพวกเขาไม่อยู่เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้ขับขี่ในการตอบสนองอย่างถูกต้องพวกเขาอาจตกอยู่ในความเสี่ยงที่ไม่ทราบสาเหตุหรืออาจทำให้บุคคลอื่นเสี่ยงต่อการบาดเจ็บสาหัส