Category Archives: ปั๊มลมไร้สาย

ปั๊มลมไร้สายความจุอากาศและระดับแรงดันที่สามารถจ่ายได้

เครื่องอัดอากาศมีการใช้งานมากมายในอุตสาหกรรมและถูกนำไปใช้ในด้านต่างๆ ปั๊มลมไร้สายรวมถึงระบบอัตโนมัติและการประกอบ การผลิตสารเคมี การเกษตรและการก่อสร้าง ปั๊มลมไร้สายคอมเพรสเซอร์ทั้งหมดทำงานโดยแปลงกำลังจากแหล่งภายนอก เช่น มอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ดีเซล ให้เป็นพลังงานสะสมซึ่งสามารถปล่อยออกมาได้ในรูปของอากาศที่มีแรงดัน จากนั้นนำอากาศอัดแรงดันไปใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าและเครื่องจักร

การเลือกเครื่องอัดอากาศที่เหมาะสมอย่างไรก็ตาม ปั๊มลมไร้สายคอมเพรสเซอร์แตกต่างกันไปตามวิธีการใช้งาน ความจุอากาศและระดับแรงดันที่สามารถจ่ายได้ ปั๊มลมไร้สายคอมเพรสเซอร์ที่เหมาะสมจะสามารถเก็บอากาศได้เพียงพอและให้แรงดันเพียงพอสำหรับงาน แต่ประสิทธิภาพควรสมดุลกับข้อควรพิจารณา เช่น ต้นทุนและความทนทาน

ส่งแรงดันได้สูงขึ้น คอมเพรสเซอร์ลูกสูบมีให้เลือกทั้งแบบขั้นตอนเดียว

อากาศอัดวัดเป็นลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (CFM) โดยมีความต้องการสูงสำหรับ CFM ที่ต้องการความจุอากาศที่มากขึ้นและแรงม้า (HP) ที่สูงขึ้นประเภทของเครื่องอัดอากาศปั๊มลมไร้สายอุตสาหกรรมเครื่องอัดอากาศอุตสาหกรรมมีสามประเภทหลักตามวิธีการใช้งาน ได้แก่ คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ คอมเพรสเซอร์แบบสกรูโรตารีปั๊มลมไร้สาย และคอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยงลูกสูบคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบเป็นคอมเพรสเซอร์แบบดิสเพลสเมนต์เชิงบวก โดยที่อากาศจะถูกลดปริมาตรลงเพื่อเพิ่มแรงดัน ลูกสูบประกอบด้วยปั๊มที่ขับเคลื่อนด้วยลูกสูบพร้อมกระบอกสูบบีบอัดและแทนที่อากาศ

ปั๊มลมไร้สายมีสองประเภทคือคอมเพรสเซอร์แบบขับตรงและคอมเพรสเซอร์แบบสายพาน คอมเพรสเซอร์แบบขับสายพานมีความทนทานและสามารถส่งแรงดันได้สูงขึ้น คอมเพรสเซอร์ลูกสูบมีให้เลือกทั้งแบบขั้นตอนเดียวและหลายขั้นตอน คอมเพรสเซอร์แบบหลายขั้นตอนให้แรงดันที่สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปั๊มลมไร้สายซึ่งหมายถึงการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงและต้นทุนที่ต่ำลง คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบมักจะพกพาได้และเหมาะสำหรับผู้ค้าที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและสาขาที่คล้ายคลึงกันสกรูหมุนเครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารียังทำงานด้วยกระบวนการเปลี่ยนตำแหน่งที่เป็นบวก

เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารีโดยทั่วไปมีความจุมากกว่าคอมเพรสเซอร์

พวกเขาใช้สกรูเกลียวสองตัวประสานเข้าด้วยกันเพื่อบังคับอากาศผ่านและบีบอัดปั๊มลมไร้สาย วิธีการใช้งานเป็นกระบวนการที่ราบรื่นกว่าของลูกสูบ ปั๊มลมไร้สายโดยมีไฟกระชากและการสั่นสะเทือนน้อยกว่าที่พบในคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบในบางครั้ง มีความทนทานและบำรุงรักษาง่าย เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารีโดยทั่วไปมีความจุมากกว่าคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบและสามารถให้แรงดันอากาศที่สูงขึ้นได้ บางชนิดมีตัวขับความเร็วที่ปรับได้ ซึ่งหมายความว่า

สามารถควบคุมการไหลของอากาศและแรงดันได้อย่างใกล้ชิด และในกรณีที่ข้อกำหนดของกระแสลมเปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลให้ประหยัดพลังงานได้มาก ปั๊มลมไร้สาย 3 ระบบเครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารีมีการใช้งานที่หลากหลาย ค้นหาการใช้งานในพื้นที่ต่างๆ เช่น สถานที่ก่อสร้าง โรงงาน และโรงพยาบาลแรงเหวี่ยงเครื่องอัดอากาศแบบแรงเหวี่ยงทำงานโดยใช้กลไกที่แตกต่างกัน พวกเขาใช้โมเมนตัมที่ได้จากจานหมุนเพื่อถ่ายเทและอัดอากาศ