Category Archives: นิวเมติก

หลักในการทำงานของนิวเมติกส์ที่ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ

สำหรับแฟนๆ ที่ชื่นชอบการปรับปรุงบ้านหลายๆ คนนิวเมติกการมีเครื่องมือที่ถูกต้องเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เครื่องมือที่ถูกต้องไม่เพียงทำให้การซ่อมแซมของคุณแม่นยำยิ่งขึ้นและให้งานเสร็จที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณมีความปลอดภัยมากขึ้นเมื่อใช้เครื่องมือที่จำเป็นอย่างไรก็ตามนิวเมติกแม้ว่านักปรับปรุงบ้านหลายรายอาจมีเครื่องมือที่ถูกต้อง แต่หลายคนอาจไม่ทราบว่าเครื่องมือเหล่านี้ทำงานอย่างไรในหลายกรณีนิวเมติกสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือหากไม่มีความรู้ที่ถูกต้อง บุคคลอาจเสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเองหรือก่อให้เกิดความเสียหายภายในบ้านนิวเมติก

เนื่องจากขาดความรู้นิวเมติกเครื่องมือปรับปรุงบ้าน

ยอดนิยมอย่างหนึ่งที่คุณอาจพบในบ้านหลายหลังคือเครื่องมือลมนิวเมติกสิ่งเหล่านี้เป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากช่วยให้ผู้ใช้สามารถจ่ายพลังงานให้กับเครื่องมือได้หลากหลายโดยใช้ลมแรงดันที่เรียบง่ายนิวเมติกแต่ส่วนประกอบใดบ้างที่ใช้และการใช้แรงดันช่วยเครื่องมือไฟฟ้าได้อย่างไรเครื่องมือนิวแมติกส์ต้องการแรงดันอากาศในการทำงานกล่าวโดยย่อคือเครื่องมือเหล่านี้ให้พลังงานซึ่งจำเป็นสำหรับการจ่ายพลังงานนิวเมติก

  • ให้กับเครื่องมือที่ต้องการนิวเมติก คือตัวเครื่องจักรทำงานโดยใช้เครื่องอัดอากาศซึ่งมีกลไกปั๊มที่ขับเคลื่อนด้วยแก๊สซึ่งจะบังคับอากาศเข้าไปในภาชนะเหล็กอย่างต่อเนื่องจนกว่าอากาศ
  • จะมีแรงดันเพียงพอนิวเมติกจากนั้นเครื่องมือจะต่อเข้ากับท่อซึ่งเชื่อมต่อกับถังเหล็กผ่านวาล์วอากาศเนื่องจากอากาศถูกนิวเมติก

สูบเข้าไปในเครื่องอัดอากาศในระดับสูงนิวเมติกอากาศจึงอยู่ภายใต้แรงดันคงที่อย่างมาก อย่างไรก็ตาม อากาศสามารถระบายออกได้ทางวาล์วปล่อยเท่านั้น ซึ่งสามารถเปิดหรือปิดเพื่อควบคุมแรงดันอากาศได้เมื่อต่อท่อลมของเครื่องมือลมเท่านั้น เมื่อต่อท่อแล้วนิวเมติกจะทำให้วาล์วเปิดออก ทำให้อากาศที่มีแรงดันไหลเข้าไปในท่อได้โดยตรง สายยางยังมีวาล์วปล่อยอากาศเพิ่มเติมที่ปลายซึ่งจะยังคงปิดนิวเมติก

อยู่ตลอดระยะเวลาการใช้งานจนกว่าจะนิวเมติก

ติดเข้ากับปืนลมนิวเมติกเมื่อติดแล้วทางเดินหายใจจะเปิดออกอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะทำให้อากาศที่มีแรงดันถูกส่งไปยังปืนลมโดยตรงในที่สุดก็มีปืนลมซึ่งจำเป็นสำหรับการจ่ายพลังงานให้กับเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดไม่ว่าจะใช้งานหรือขนาดใด จะมีวาล์วลมหรือเข็มแทงชนวนเป็นของตัวเองนิวเมติกอย่างไรก็ตามนิวเมติกปืนลมลมจะมีกลไกนิรภัยอยู่ที่ส่วนปลายเพื่อให้ผู้ใช้ปลอดภัยตลอดเวลา กลไกการยิงจะทำงานก็ต่อเมื่อส่วนปลายของปืนลมถูกกดทับบางอย่าง หมายความว่าอากาศจะไม่สามารถผ่านปืนได้ในกรณีอื่นใดเมื่อดึงไกปืนลมนิวเมติก

นิวเมติกสิ่งนี้จะทำให้หมุดการยิงบนเครื่องมือลมเปิดวาล์วที่อยู่ภายในปืน การเคลื่อนที่ของอากาศจะทำให้กระบอกฉีดอากาศออกไปด้วยความเร็วสูงนิวเมติกทำให้เครื่องมือที่ต้องการทำงาน ประการสุดท้ายนิวเมติกสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าขนาดและประเภทของเครื่องมือที่คุณต้องการกำลังไฟจะเป็นตัวกำหนดประเภทของเครื่องอัดอากาศที่คุณต้องการ ทั้งนี้เนื่องจากขนาดของเครื่องมือจะเป็นตัวกำหนดปริมาณอากาศที่ต้องใช้ในการทำงาน และหากไม่มีเครื่องอัดอากาศที่ถูกต้อง ก็อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องมือลมได้นิวเมติก