ประกันมะเร็งความคุ้มครองที่ลูกค้าหลายคนขาดไม่ได้

อะไรจะมีค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกกว่าประกันทุพพลภาพรายบุคคล เหมาะสำหรับคู่สมรสของผู้มีรายได้สูง และช่วยให้ผู้เอาประกันได้รับผลประโยชน์ก้อนโตเพื่อใช้ตามความจำเป็นโดยไม่มีข้อผูกมัด หากคุณเดาว่าเป็นโรคร้ายแรง คุณจะรู้แจ้งมากกว่าคนส่วนใหญ่ ในการแสวงหาความคุ้มครองทรัพย์สินที่หลากหลายของลูกค้า การประกันมะเร็งเป็นทางออกสำคัญที่ควรมีไว้ในกระเป๋าเครื่องมือของคุณ มันเป็นตัวสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่เช่นกัน เนื่องจากผู้ผลิตหลายรายไม่ได้เสนอความครอบคลุมที่มีคุณค่านี้

ประกันมะเร็งด้านล่างนี้คุณจะพบทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

เพื่อให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและสร้างรายได้ของคุณด้วยการเพิ่มการเจ็บป่วยวิกฤตในชุดผลิตภัณฑ์ของคุณ ประกันโรคร้ายแรงให้ความคุ้มครองทางการเงินเมื่อเกิดการเจ็บป่วยร้ายแรงและบุคคลไม่สามารถทำงานและหารายได้ได้ การประกันสุขภาพนี้ช่วยครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่โดยปกติจะไม่ครอบคลุมในกรมธรรม์ประกันภัยอื่น จ่ายเป็นก้อน ทำให้ลูกค้ามีอิสระในการใช้เงินในส่วนที่จำเป็นที่สุด ตั้งแต่ค่ารักษาพยาบาลไปจนถึงค่าจำนอง ความคุ้มครองนี้เข้ามามีบทบาทเนื่องจากการประกันสุขภาพแบบดั้งเดิมทำให้ผู้บริโภคมีช่องว่างมากขึ้นในความคุ้มครองของพวกเขา 

เนื่องจากค่าลดหย่อนสูง การประกันมะเร็งและความคุ้มครองที่จำกัดสำหรับการรักษาที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม บุคคลอาจต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากซึ่งไม่ครอบคลุมในกรมธรรม์ประกันมะเร็ง ออนไลน์แบบดั้งเดิม การประกันมะเร็งทำงานโดยจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพักฟื้นระยะยาวจากการเจ็บป่วยที่ครอบคลุม ไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่ละรายการ แต่ให้การชำระเงินที่สามารถใช้กับเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ในนโยบาย

ประกันมะเร็งเหมาะกับใคร

หากแพทย์ ทนายความ หรือผู้บริหารต้องหยุดงานเพื่อดูแลคู่สมรสที่ป่วย ธุรกิจจะประสบกับปัญหา หากคู่สมรสมีความคุ้มครองโรคร้ายแรง ครอบครัวจะสามารถจ้างคนดูแลที่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่บ้านได้ทันทีเพื่อให้บ้านดำเนินไปอย่างราบรื่น ประกันมะเร็งลูกค้าที่ประกอบอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ค่าจ้างสูงคนอื่นๆ ที่เกินขีดจำกัด DI ของตน ผู้ที่อยู่ในงานที่มีความเสี่ยงสูงมักไม่มีคุณสมบัติในการประกันความทุพพลภาพ อย่างไรก็ตาม อาชีพเหล่านั้น เช่น นักดับเพลิง คนขับรถบรรทุกระยะไกล หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาจมีสิทธิ์ได้รับการประกันโรคร้ายแรง

ใครก็ตามที่กังวลเกี่ยวกับการไม่มีรายได้เพียงพอที่จะรองรับค่าใช้จ่ายโรคร้ายแรงที่ไม่ครอบคลุมในประกันมะเร็ง การประกันความทุพพลภาพซึ่งบางครั้งเรียกว่าการประกัน “การทดแทนรายได้” ให้การชำระเงินเป็นรายเดือนหากบุคคลหนึ่งทุพพลภาพและไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป ประกันมะเร็งจ่ายรายได้เป็นรายเดือนในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่สามารถทำงานได้ โดยทั่วไป ผลประโยชน์จะจำกัดอยู่ที่ร้อยละของรายได้ประจำของผู้เอาประกันมะเร็งและจะหยุดลงเมื่อผู้พิการสามารถหารายได้ได้ หรือไม่มีคุณสมบัติตรงตามคำจำกัดความของความทุพพลภาพตามที่อธิบายไว้ในกรมธรรม์อีกต่อไป นโยบายด้านความทุพพลภาพมักมีระยะเวลารอคอยตั้งแต่เริ่ม