การตรวจสอบรับรองสำหรับโครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่วนใหญ่

ทุกคนในสถานที่ก่อสร้างต้องเผชิญกับไฟฟ้า จำเป็นและใช้สำหรับโครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่วนใหญ่ เห็นได้ชัดว่าเจ้าของสถานที่ก่อสร้างและพนักงานส่วนใหญ่รู้วิธีใช้ไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของตน ตรวจสอบรับรองแต่การใช้งานไม่ใช่สิ่งสำคัญเพียงอย่างเดียว คุณควรระวังอันตรายจากไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นด้วยเจ้าของสถานที่ก่อสร้างมีหน้าที่จัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานให้กับพนักงานทุกคน ตรวจสอบรับรองซึ่งหมายความว่าเจ้าของจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจ

ว่าพนักงานไม่เพียงได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบรับรองในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีการจัดการที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดอันตรายทางไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าช็อต แผลไหม้จากไฟฟ้า และไฟฟ้าช็อต เจ้าของสถานที่ก่อสร้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยโดยปกติก่อนที่โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ใดๆ จะเริ่มขึ้น ตรวจสอบรับรองบริษัทจะเรียกช่างไฟฟ้ามาตรวจสอบไซต์งาน

คุณต้องรู้วิธีจัดการอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหมดอย่างเหมาะสม

และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาไฟฟ้าเกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้างหลายรายจะจ้างผู้รับเหมาไฟฟ้าที่ให้บริการและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าในการก่อสร้างทั้งหมด ตรวจสอบรับรองเมื่อเซ็นสัญญาซ่อมบำรุงไฟฟ้าแล้ว ผู้รับเหมาไฟฟ้าจะดูแลสิ่งต่างๆ เช่น อุปกรณ์ให้แสงสว่าง เต้ารับ GFCI ตรวจสอบรับรองแผง สวิตช์ เต้ารับ สายไฟ และฟังก์ชันไฟฟ้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ก่อสร้างแม้ว่าเจ้าของสถานที่ก่อสร้างจะต้องรับผิดชอบในความปลอดภัยของพนักงาน

แต่พนักงานก็ต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของตนเองเช่นกัน ขณะอยู่ในไซต์งาน คนงานควรทำความคุ้นเคยกับประเภทของสิ่งต่าง ๆ ที่อาจนำไปสู่อุบัติเหตุจากการก่อสร้างทางไฟฟ้าตรวจสอบรับรองที่อาจเกิดขึ้น ในฐานะคนทำงาน คุณต้องมีทักษะในการทำงาน อย่างไรก็ตาม คุณต้องรู้วิธีจัดการอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหมดอย่างเหมาะสม อย่ารีบเร่งในการทำงานของคุณเพียงเพื่อให้มันเสร็จ นี่อาจทำให้คุณพลาดขั้นตอนความปลอดภัยที่คุณเคยเห็นและพลาดไม่ได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเริ่มโครงการก่อสร้างไฟฟ้า ตรวจสอบรับรองอย่าเร่งรีบจนลืมปิดสวิตช์ไฟหลักเมื่อเริ่มต้นนี่อาจเป็นข้อผิดพลาดร้ายแรงโดยสรุป

คุณควรจะมาจากเว็บไซต์ของคุณคู่มือความปลอดภัย

ไฟฟ้ามีอยู่ทุกที่ในไซต์งาน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอันตรายจากไฟฟ้า คนงานอาจสันนิษฐานว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของ ตรวจรับรองความปลอดภัยว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้รับเหมาไฟฟ้าหรือช่างไฟฟ้า สัญญาซ่อมบำรุงไฟฟ้าไม่ได้ให้อิสระแก่เจ้าของในการมองไปทางอื่น ทุกคนมี

ความรับผิดชอบร่วมกัน ระวังอันตรายจากไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาร้ายแรง ตรวจสอบรับรองน่าเสียดายที่สมมติฐานที่ไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงจากการก่อสร้างได้ความรู้ในด้านการความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับสถานที่ก่อสร้างของคุณควรจะมาจากเว็บไซต์ของคุณตรวจสอบรับรองคู่มือความปลอดภัย อย่าลืมปรึกษาพวกเขาบ่อยๆ และพิจารณาให้กล่องเครื่องมือพูดทุกสัปดาห์เกี่ยวกับแผนความปลอดภัยต่างๆที่ไซต์ก่อสร้างของคุณคำนึงถึง