สิ่งสำคัญในการติดตั้งไวร์เมช

 

ในประเทศที่พัฒนาแล้วไวร์เมช ราคาอุตสาหกรรมการก่อสร้างจัดสรรประมาณไวร์เมชของงบประมาณการก่อสร้างในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานคอนกรีตที่มีอยู่การบำรุงรักษาการซ่อมแซม การติดตั้งเพิ่มเติมจากแผ่นดินไหว และการตรวจสอบถือเป็นส่วนสำคัญของต้นทุนการฟื้นฟูโครงสร้างไวร์เมชและสะพาน ก่อสร้างและบำรุงรักษาได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสูง การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใหม่และการซ่อมแซมและบำรุงรักษา

ไวร์เมชโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก

ข้อกำหนดด้านความทนทานความยั่งยืนไวร์เมชและผลผลิตเพิ่มขึ้นในสหราชอาณาจักรประเทศเดียวใช้เงินมากกว่าไวร์เมชในการฟื้นฟูโครงสร้างคอนกรีตที่ขาดโครงสร้างไวร์เมชกระบวนการฟื้นฟูสะพานและถนนยังมีต้นทุนทางอ้อมจำนวนมากไวร์เมชกิจกรรมการบำรุงรักษาทำให้ผู้ใช้ถนนหยุดชะงักน้อยลงหากดำเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างดีและทันเวลาไวร์เมชการเสริมแรงคอนกรีตเป็นหนึ่งในวัสดุที่สำคัญที่สุดที่กำหนดความแข็งแรงและอายุการใช้งานที่คาดหวังของโครงสร้าง ตัวอย่างเช่น การเสริมแรงด้วยเหล็กแบบดั้งเดิมนั้นไม่ไวต่อการกัดกร่อน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วนำไปสู่การซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่มีราคาแพง

วิศวกรโยธาต้องเลือกวัสดุอย่างระมัดระวังเนื่องจากข้อกำหนดสำหรับอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นพร้อมการบำรุงรักษาขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นไวร์เมชการขาดโครงสร้างอย่างกว้างขวางจะเพิ่มข้อจำกัดของวัสดุที่จะใช้ ในขณะเดียวกัน สังคมก็กำหนดความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมด้วย และแม้ว่าความทนทานจะเป็นตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดสำหรับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แต่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมก็เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาวัสดุใหม่ วัสดุใหม่เหล่านี้ ได้แก่ไวร์เมชและซีเมนต์โดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไวร์เมช

วัสดุไวร์เมชได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับ

อย่างมากในแวดวงวิศวกรรมโยธาเนื่องจากคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ต้องการ ความต้านทานการกัดกร่อน ความแข็งแรงสูงไวร์เมชความง่ายในการติดตั้ง และการบำรุงรักษาขั้นต่ำคือปัจจัยบางประการที่ทำให้ไวร์เมชเป็นวิธีแก้ปัญหาที่อาจนำไปสู่การเสื่อมสภาพและการกัดกร่อนของเหล็กเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในอนาคต วิศวกรโครงสร้างจึงจำเป็นต้องสำรวจวัสดุที่เป็นนวัตกรรมใหม่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไวร์เมช

  • การเสื่อมสภาพของคอนกรีตเป็นปัญหาที่ท้าทายที่เรียกร้องให้มีการพัฒนาวัสดุที่ยั่งยืนและเทคนิคการก่อสร้างที่ทันสมัยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไวร์เมชตั้งแต่นักวิจัย ผู้ผลิตวัสดุ
  • และหน่วยงานก่อสร้างต้องมีบทบาทในการทำให้โครงสร้างพื้นฐานทางแพ่งมีความน่าเชื่อถือและยั่งยืนมากขึ้น

การใช้คอมไวร์เมชในงานวิศวกรรมโยธาควรได้รับการส่งเสริมทั่วโลกไวร์เมชประเทศต่างๆ กำลังใช้ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างไวร์เมชเป็นทางเลือกแทนเหล็กและวัสดุดั้งเดิมอื่นๆ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะสร้างโครงสร้างคอนกรีตที่ยั่งยืน ไม่ต้องบำรุงรักษาและมีอายุยืนยาวไวร์เมชรัฐบาลสามารถประหยัดเงินได้หลายพันล้านดอลลาร์ทุกปีโดยใช้วัสดุที่เป็นนวัตกรรมและมีแนวโน้มที่ดีไวร์เมช สอบถามที่ https://www.tpswiremesh.com/