ฟาร์มโคนมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

นมเป็นเครื่องดื่มที่ดีสำหรับร่างกายของคนเรา ไม่ว่าประเทศไหนในโลกนี้ต่างก็ดื่มนม ไม่ว่าจะเป็นนมที่ผลิตจากธัญพืช หรือ นมวัว จากวัวในประเทศไทยของเราเองก็ผลิตจากฟาร์มโคนมและน้ำนมถั่วเหลืองและน้ำนมข้าวโพดแต่หลักๆแล้วก็ผลิตจากโคนมนะครับ ในประเทศไทยฟาร์มโคนมมีอยู่หลายที่ ยกตัวอย่างเช่น ฟาร์มโชคชัย ฟาร์มโคนมพัทลุง ฟาร์มโคนมเชียงราย ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก(สระบุรี) สำหรับผู้ผลิตรายใหญ่จะผลิตนมออกจำหน่ายในแบรนด์หรือชื่อของตนเองแต่ฟาร์มเล็กอย่างเกษตรกรเลี้ยงโนนมรายย่อยจะออกมาในรูปแบบการขายน้ำนมดิบให้โรงงานหรือมีการตั้งสหกรณ์โคนมขึ้นมาในพื้นที่เพื่อนำน้ำนมดิบมาผลิตภายในกลุ่มแบบนี้สามารถที่จะเพิ่มการต่อรองราคาได้ดี ไม่ต้องผ่านคนกลาง

การคัดสายพันธุ์เพื่อ การเลี้ยงโคนม ฟาร์มใหญ่ๆจะสามารถมีทางเลือกได้ดีกว่าชาวบ้านทั่วไปแต่หากเราเพิ่งเริ่มในธุรกิจนี้สามารถเข้าไปขอคำแนะนำจากเกษตรจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ได้นะ มีข้อมูลอยู่แน่นอน ปรึกษาได้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง เป็นหน้าที่ของเขาที่ให้บริการประชาชน เพราะท่านไม่สามารถที่จะผลิตน้ำนมดิบได้โดยไม่มีมาตรฐานโดยมีองค์ประกอบเบื้องต้นได้แก่ การคมนาคมขนส่งสะดวก ห่างจากพวกโรงฆ่าสัตว์เพราะเป็นแหล่งที่อาจจะแพร่เชื้อโรคมาปนเปื้อนได้ มีพื้นที่หรือแปลงหญ้าพอสมควร การการจัดโรงเรือนของการเลี้ยงโคนมก็เช่นเดียวกันควรมีอากาศที่ถ่ายเทสะดวก มีความสะอาด ไม่มีความชื้นเพราะจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค สำหรับฟาร์มใหญ่ๆต้องมีสัตวแพทย์ประจำด้วยเพื่อควบคุมดูแล โดยสัตวแพทย์ต้องมีใบอนุญาต ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง และได้รับใบอนุญาตควบคุมฟาร์มโคนมจากกรมปศุสัตว์อีกด้วยสามารถหาอ่านได้ในหนังสือเกี่ยวกับการจัดการโคนม หาซื้อได้ทั่วไปจากร้านหนังสือหรือเข้าไปขอข้อมูลที่รับผิดชอบได้เช่นเดียวกัน ซึ่งหากจะพูดทุกรายละเอียดคงจะไม่ไหวเพราะจะมีอีกมากมายทั้งเรื่อง สิ่งแวดล้อม ขั้นตอนการผลิต การเก็บรักษาน้ำนมดิบ การบรรจุลงถัง การขนส่ง ฯลฯ ปัจจุบันนี้ ฟาร์มโคนม ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปอีกแล้วด้วย

ความนิยมท่องเที่ยวแบบนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เป็นช่องทางที่เป็นผลประโยชน์ทางอ้อมเกษตรกร หากใครคิดจะประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมผมเองมองว่าเป็นช่องทางที่ยังสดใสและยังเปิดกว้างอยู่มากเลย แม้ว่าจะมีการเปิดการค้าเสรีอย่างกับออสเตรเลียจะมีการตีตลาดนมจากประเทศนี้ก็ตามเชื่อว่าหากแข่งกันที่คุณภาพไม่ใช่ปัญหาและเป็นสิทธิของผู้บริโภคไม่ใช่หรือที่จะเป็นผู้เลือก เราทำดีมีคุณภาพยังไงคนไทยก็ดื่มนมของเราอย่างแน่นอ