เกี่ยวกับ butlercampusfarm.com

เว็บ savecamps.org เป็นบล็อกที่เกี่ยวกับการจัดตั้งฟาร์ม มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสนับสนุนด้านการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานภาคสนามสำหรับนักศึกษา และสามารถรองรับการศึกษาวิจัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Leave a Reply